Υπηρεσίες

To SMARTNET σας παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, με την ακρίβεια που χρειάζεστε για τις εργασίες σας.


Network RTK

Η υπηρεσία δικτυακών δεδομένων Network RTK υποστηρίζει δικτυακές υπηρεσίες υψηλής αξιοπιστίας και ακρίβειας που υπολογίζονται από τα δεδομένα των σταθμών αναφοράς του SmartNet. Περισσότερα...

Λήψη Rinex Δεδομένων

Λήψη αρχείων Rinex των σταθμών αναφοράς του δικτύου SmartNet Περισσότερα...

Μεμονωμένος Σταθμός Αναφοράς RTK

Η υπηρεσία Μεμονωμένου Σταθμού Αναφοράς RTK υποστηρίζει διορθώσεις υψηλής αξιοπιστίας και ακρίβειας από ένα μεμονωμένο σταθμό αναφοράς του SmartNet Περισσότερα...

Επεξεργασία

Η υπηρεσία επεξεργασίας σας επιτρέπει να μετεπεξεργαστείτε γρήγορα τα RINEX αρχεία σας online Περισσότερα...