Έλεγχος μηχανήματος

Το SmartNet προσφέρει τις RTK διορθώσεις υψηλής αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας που χρειάζεστε για τον έλεγχο του GPS μηχανήματός σας.

Ο έλεγχος του μηχανήματος χρησιμοποιείται για την ακριβή τοποθέτηση μηχανημάτων χωματουργικών και συνεπώς για τη βοήθεια των Χειριστών μηχανών ώστε να ελέγξουν τη θέση του εξοπλισμού τους. Σήμερα πολλά συστήματα ελέγχου των μηχανημάτων χρησιμοποιούν τα συστήματα GNSS για τη βελτίωση της ακρίβειας της θέσης.

Το δίκτυο SmartNet  σας παρέχει τις διορθώσεις που χρειάζεστε για να βελτιώσετε την ακρίβεια της θέσης του ενός δέκτη, στην ακρίβεια εκατοστού.
Το GPS για τον έλεγχο μηχανήματος βοηθά τις εταιρείες να διαχειρίζονται το σύνολο των δραστηριοτήτων τους, να κάνουν τις εργασίες τους πιο αποτελεσματικές και διαχειρίσιμες, με τη μείωση των απαιτήσεων του διαχειριστή και την αύξηση της ακρίβειας χρέωσης.