Κατασκευή

Το SmartNet μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα υψηλού προφίλ, όπως η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, διαδρόμων αεροδρομίων, αθλητικά γήπεδα και οποιαδήποτε εφαρμογή κατασκευής που απαιτεί ορθή λειτουργία του μηχανήματος και επαναλαμβανόμενη ακρίβεια εκατοστού.

Το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) και τα δίκτυα GNSS, όταν εφαρμόζονται στον κλάδο των κατασκευών μπορεί να αποτελούν ένα βιώσιμο πλεονέκτημα για τους κατασκευαστές και να αυξήσουν τη συνολική αποδοτικότητα της εργασίας. Το Δίκτυο SmartNet κάνει κάθε έργο κατασκευής πιο παραγωγικό.

Χρησιμοποιώντας μια συνδρομή στο δίκτυο SmartNet θα εξαλείψει την ανάγκη σας να δημιουργήσετε το δικό σας δίκτυο σταθμών βάσης για την κάλυψη του εργοταξίου σας. Δεν περιορίζεστε από το εύρος/παρεμβολές ασύρματης επικοινωνίας, μπορείτε απλά να λειτουργήσετε κάθε GNSS rover στο χώρο του εργοταξίου, και να απομακρυνθείτε όσο επιθυμείτε. Για να δουλέψετε με αυτή την τεχνολογία, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το δικό σας σταθμό βάσης RTK, μειώνοντας τις επενδύσεις του κεφαλαίου σας.