Εφαρμογές

Αποτύπωση

Τα δίκτυα SmartNet μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ποικιλία επίγειων τοπογραφικών εφαρμογών αποτύπωσης που απαιτούν ακρίβεια εκατοστού, όπως η κατασκευή και η τοπογραφική έρευνα, οι εφαμρογές παρακολούθησης και κτηματολογίου Περισσότερα...

Κατασκευή

Το SmartNet μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα υψηλού προφίλ, όπως η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, διαδρόμων αεροδρομίων, αθλητικά γήπεδα και οποιαδήποτε εφαρμογή κατασκευής που απαιτεί ορθή λειτουργία του μηχανήματος και επαναλαμβανόμενη ακρίβεια εκατοστού. Περισσότερα...

Γεωργία

Με την συνδρομή SmartNet , μπορείτε να εφαρμόσετε τις τεχνικές ακριβείας σε όλες τις εργασίες σας, όπως σπορά, συγκομιδή, ψεκασμός και λίπανση. Περισσότερα...

GIS/DGNSS

Το δίκτυο SmartNet είναι ιδανικό για κάθε έργο υψηλής ακρίβειας, όπως η χαρτογράφηση, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, συλλογή δεδομένων GIS, καθώς και κάθε εφαρμογή που απαιτεί συνεχόμενη υψηλής ακρίβειας υπο-μέτρηση με ακρίβεια εκατοστού. Περισσότερα...

Έλεγχος μηχανήματος

Το SmartNet προσφέρει τις RTK διορθώσεις υψηλής αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας που χρειάζεστε για τον έλεγχο του GPS μηχανήματός σας. Περισσότερα...