Μία εισαγωγή

Ένα δίκτυο RTK είναι ένα δίκτυο μόνιμων GPS ή/και GNSS δεκτών των οποίων τα συνδυασμένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθούν RTK διορθώσεις για ένα rover - αυτές οι διορθώσεις RTK που δημιουργούνται ονομάζονται Δίκτυο RTK.

Τα δίκτυα RTK μπορούν να διαφέρουν σε μέγεθος, από μικρά τοπικά δίκτυα αποτελούμενα μόνο από μερικούς σταθμούς αναφοράς, έως δεκάδες σταθμούς αναφοράς που καλύπτουν μια ολόκληρη χώρα.

Ένας χρήστης γίνεται συνδρομητής σε μια υπηρεσία Network RTK για να λαμβάνει διορθώσεις RTK στο rover του (αντί να εγκαθιστά το δικό του σταθμό αναφοράς/βάσης).
Αυτές οι διορθώσεις RTK μπορούν να δημιουργηθούν με περισσότερες της μιας τεχνικές - διορθώσεις Master-Auxiliary (MAX), εξατομικευμένες MAX (i-MAX) και VRS (Virtual Reference Station) – περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις τεχνικές στην επόμενη ενότητα.

Αλλά πριν προχωρήσουμε σε περισσότερες λεπτομπέρειες, είναι χρήσιμο να δοθεί μια γενική εικόνα του τι ακριβώς είναι ένα δίκτυο RTK . Ο ευκολότερος τρόπος για να το εξηγήσουμε αυτό είναι με τη σύγκριση ενός Μεμονωμένου σταθμού αναφοράς RTK και του Δικτύου RTK.