Γεωργία

Με την συνδρομή SmartNet , μπορείτε να εφαρμόσετε τις τεχνικές ακριβείας σε όλες τις εργασίες σας, όπως σπορά, συγκομιδή, ψεκασμός και λίπανση.

Η γεωργία με τεχνικές ακριβείας βελτιστοποιεί την απόδοση και διαχειρίζεται καλύτερα το κόστος παραγωγής. Η GNSS τεχνολογία επιτρέπει, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση αισθητήρων σε γεωργικά μηχανήματα, την εύρεση της ακριβούς θέσης ανά πάσα στιγμή.

Το δίκτυο SmartNet κάνει τη Γεωργία με τη χρήση τεχνικών Ακριβείας πιο προσιτή. Χρησιμοποιώντας μια συνδρομή στο Δίκτυο SmartNet, δεν χρειάζεται να έχετε το δικό σας σταθμό βάσης RTK, μειώνοντας σχεδόν κατά το ήμισυ τις επενδύσεις κεφαλαίου σας. Με μια διόρθωση δικτύου RTK  από το SmartNet, η απόσταση επικοινωνίας δεν περιορίζεται από τη συσκευή επικοινωνίας.
Μειώνοντας το επενδυτικό κόστος και εξοικονομώντας χρόνο, θα έχετε μια πιο παραγωγική φάρμα.